page 1
page 2
page 3
page 4 page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
page 10
page 11
page 12
page 13
page 14
page 15
page 16
page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
page 22
page 23
page 24
page 25
page 26
page 27
page 28
page 29
page 30
page 31
page 32
page 33
page 34
page 35
page 36
page 37
page 38
page 39
page 40
page 41
page 42
page 43
page 44
page 45
page 46
page 47
page 48
page 49
page 50
< prev - next > Information communication learning 4th National Knowledge Convention English (Printable PDF)
This is jointly published by ActionAid Bangladesh, Plan Bangladesh and
Practical Action Bangladesh as a part of organising 4th National Knowledge
Convention on Poverty and Development: Realities of Grassroots during 12-
13 December 2012 in Dhaka.
Contributors:
Abu Said Md. Juel Miah
Amina Mahbub
Avaya Dutta
Faruk-Ul-Islam
Nafisa Rahman Khan
Reefat Bin Sattar
Rubayat Ahsan
Saikat Shubhra Aich
S.M. Alauddin
Zinat Hasiba
Design & Print:
Arka
ActionAid Bangladesh
House-8, Road-136, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: (88-02) 8837796, 9894331, 9894216, 8835632, 8835398
Web: www.actionaid.org/bangladesh
Plan Bangladesh
House-4, Road-35, Gulshan – 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel:+ 880-2-9861599, 9860167
Web: www.plan-international.org
Practical Action, Bangladesh
House 12/B, Road 4, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh
Tel: (88-02) 8650439, 9675236, 9675243
Web: http://www.practicalaction.org